Czech English

O české politice ve východní Evropě: Nové úkoly během předsednictví v Radě EU i po něm

Tento paper vznikl ve spolupráci s Asociací mezinárodních otázek za podpory Evropského předsednického projektu 2022-2023. Cílem publikace je identifikovat kroky, které by EU měla podniknout v aktuální turbulentní době směrem k Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. Materiál pojednává tak o východiscích ČR v tomto kontextu, a to během jejího šestiměsíčního předsednictví, ale i po jeho skončení.

O české politice ve východní Evropě: Nové úkoly během předsednictví v Radě EU i po něm

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace