Czech English

Melton Foundation – Virtual Global Citizenship Week 2021

Mnoho dnešních výzev, jako je chudoba, změna klimatu nebo systémová diskriminace, se zdá být pro jednotlivce jen těžko řešitelných. Avšak často jsou to malé věci, které mohou přinést velký pokrok. V průběhu týdne bude na pořadu řada virtuálních aktivit, od panelových diskusí, tzv. TownHalls, maratonu nápadů a místních iniciativ. Akce jsou určeny k objevování globálního občanství jeho uvedením do praxe. Prostřednictvím vysoce interaktivních a dynamických relací se bude spolupracovat na řešení dnešních výzev. Akce se uskuteční od 17. – 25. 4. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace