Czech English

Solidar Foundation – Nabídka konference „Civic Competences and Lifelong Learning for the Green and Digital Transitions: Is Europe Ready?“

  • Úvod
  • Akce v ČR a zahraničí
  • Solidar Foundation – Nabídka konference „Civic Competences and Lifelong Learning for the Green and Digital Transitions: Is Europe Ready?“

Konference má za cíl představit a diskutovat o výsledcích posledního vydání každoroční stěžejní publikace Nadace Solidar: Citizenship and Lifelong Learning Monitor. Zpráva hodnotí digitální a zelené přechody, jimiž se evropské země mají podrobit, a to vzhledem k bezprostředním výzvám, s nimiž se setkal minulý rok v podobě pandemie Covid-19, klimatické krize a rychle se rozvíjejícímu procesu digitalizace. Zpráva se zabývá odpověďmi na tyto výzvy hodnocením politik týkajících se daného tématu. Akce se uskuteční 7. – 9. dubna. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace