Czech English

MZV – Česká republika byla zvolena členem Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) na období 2022 – 2024

  • Úvod
  • Novinky z ČR a ze světa
  • MZV – Česká republika byla zvolena členem Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) na období 2022 – 2024

Hlavními přínosy členství v ECOSOC jsou zvýšení prestiže ČR, její zviditelnění na mezinárodní scéně a možnost podílet se na utváření budoucí podoby a účelnějším fungování  ECOSOC. Členství v ECOSOC rovněž znamená zlepšení pozice ČR vůči subsidiárním orgánům a agenciím. Z obsahového hlediska prostupuje v současnosti většinu činností ECOSOC implementace agendy udržitelného rozvoje (tzv. Agenda 2030) a jejích cílů (SDGs).  Část členství ČR v ECOSOC bude probíhat souběžně s předsednictvím ČR v Radě EU. Vzhledem k tomu, že EU nemá při ECOSOC status pozorovatele, vystupuje v rámci ECOSOC jménem EU a jejích členských států právě předsednická země. Celý článek zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace