Czech English

Rada vlády pro NNO – Aktuality

Rada vlády pro NNO informuje o nejnovějších dokumentech zpracovaných sekretariátem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace:
1. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2020, která byla zveřejněna dne 31. května 2021 a která shrnuje činnost Rady, její jednotlivých výborů, pracovních skupin a sekretariátu, na které se v roce 2020 zaměřila.
2. Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátní neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022
Dokument, který obsahuje ucelený přehled všech tematických hlavních oblastí včetně konkrétních dotačních programů. které ministerstva plánují vyhlásit v roce 2022 na podporu činnosti neziskového a veřejně prospěšného charakteru, schválila vláda ČR na svém jednání dne 7. června 2021.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace