Czech English

MZV ČR – Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

14.10.2022
FoRS

MZV ČR vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“ pro rok 2023. Předkládané projekty musejí směřovat do jedné z rozvojových zemích podle klasifikace OECD/DACzejména stávajících prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie. Více informací o výzvě zde. Žádosti o dotaci předkládejte elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz. Příjem návrhů projektů končí dne 1. prosince 2022 ve 14:00 hodin. V případě dotazů pište na emailovou adresu vladimir_hejduk@mzv.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace