Czech English

Nadace OSF – Mapování dopadů pandemie nemoci Covid-19 na neziskový sektor

Nadace OSF žádá členy neziskových organizací, aby vyplnili dotazník zabývající se vlivem pandemie Covid-19 na jejich organizace. Záleží nám na tom, aby dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace a jejich klienty byly co nejmenší a organizace získaly potřebnou podporu. Pomozte nám identifikovat ty nejzásadnější problémy, kterým ve svých organizacích čelíte, a potřebná opatření, která vám umožní pokračovat ve své práci. Dotazník je určen všem organizacím bez ohledu na tematickou nebo geografickou oblast působení. Jsme přesvědčeni, že pro efektivní jednání s veřejnou správou, podnikateli či individuálními dárci o podpoře a udržení akceschopnosti neziskového sektoru budeme potřebovat dobrá data o tom, jak si celý sektor stojí. Data zároveň ukáží, kam bude nutné směřovat největší podporu.“ Dotazník naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace