Czech English

NaZemi – Akce pro členy FoRS na téma „Nerůst a globální spravedlnost“

Jedním ze strategických cílů NaZemi je otevírat v české veřejnosti téma nerůstu. Vnímáme ho jako klíčové, protože právě proměna současného ekonomického systému závislého na nekonečném růstu v ekonomicky bohatých západních zemích je nezbytná k tomu, aby lidé žijící na globálním Jihu mohli žít důstojný život a zároveň jsme nepřesáhli planetární hranice. V posledních měsících se diskuze o nerůstu šíří nejen na sociálních sítích, ale proniká také do českých mainstreamových médií. Bohužel, tyto debaty jsou často plné mylných předpokladů a nedorozumění, ale objevují se v nich také klíčové otázky, které si zaslouží konstruktivní diskuzi.
Rádi bychom tuto diskuzi otevřeli právě mezi členskými organizacemi FoRSu a jeho příznivci, proto Vás zveme na online akci Nerůst a globální spravedlnost, která se odehraje 17. února od 16:00 do 18:00 na Zoomu. Přihlašovat se můžete zde. Během online setkání bude také představený 4-měsíční vzdělávací programu o nerůstu. Pozvánku v plném znění naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace