Czech English

NaZemi – Souhrnná zpráva Fóra pro změnu

15.7.2016
FoRS

Nově je k dispozici shrnující zpráva výstupů nejen z konference v ČR, na jejíž spolupořádání se podílel i FoRS, ale i v ostatních zemích, a to rovnou z dvanácti. Díky těmto Fórům získal projekt „Obuj se do toho“ připomínky a tipy od občanů Evropské unie, jak by mohla evropská rozvojová a obchodní politika zlepšit podmínky v obuvnickém a oděvním průmyslu a jak pozitivně ovlivnit trh. Na evropském trhu je k mání nespočet zboží, které je vyráběno v nedůstojných podmínkách a právě to by se mělo změnit. Jaké kroky jsou k tomu potřeba, se dozvíte právě v souhrnné zprávě.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace