Czech English

North-South Centre – Training Course on Global Education and Media

27.1.2023
FoRS

Přihlaste se na online kurz o globálním vzdělávání a médiích, který se bude konat od 6. března do 2. dubna. Kurz je určen pro pedagogy, lektory z NNO a další. Náplň kurzu: koncepty, principy, metodologie GV, mediální gramotnost nebo rozvoj specifických dovedností. Kurz je zdarma, přihlásit se můžete do 12. února. Kapacita je omezená na 30 účastníků ve věku od 18 do 30 let.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace