Czech English

ODI – Globální trendy v rozvoji v roce 2020

9.1.2020
FoRS

Rok 2020 je počátkem posledního desetiletí, které zbývá do splnění Cílů udržitelného rozvoje, tedy tzv. „Decade of Delivery“. Výzvy, kterým čelí jak bohatí, tak chudí na celém světě jsou vzájemně propojené, od klimatické změny přes technologii až po demokratický deficit. Na znamení začátku této nové dekády a také v rámci 60. výročí fungování ODI sdílelo 6 expertů ODI klíčové trendy v rozvoji, které je třeba v průběhu roku 2020 sledovat, ať už se jedná o použití digitální technologie v humanitárních krizíchklimatickou krizi a COP26 či globální dopady domácí agendy Číny. Více o těch nejdůležitějších trendech v rozvoji v roce 2020 se dočtete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace