Czech English

OSN ČR – Globální diskuze o budoucnosti světa

9.1.2020
FoRS

Na Nový rok 2020 byla spuštěna iniciativa UN75 – největší a zároveň nejinkluzivnější diskuse o významu globální spolupráce pro lepší budoucnost pro všechny lidi světa. OSN bude iniciovat dialog na různých úrovních po celý rok 2020. Cílem iniciativy je zhodnotit stav současného světa a s pomocí čtyř inovativních nástrojů sběru dat vytvořit první databanku řešení hlavních globálních výzev pomocí tzv. crowdsourcingu, tedy ve spolupráci se světovou veřejností: 1. veřejné diskuse „OSN75“; 2. minutový dotazník (dostupný skrz web UN75); 3. výzkum veřejného mínění v 50 státech světa; 4. analýza tradičních i on-line sociálních médií s pomocí nástrojů umělé inteligence. Více informací o iniciativě zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace