Czech English

ODI – nabídka webináře: Development finance institutions: bold action to invest better

Celosvětová chudoba se v roce 2020 dramaticky zvýšila a dopady Covid-19 zvrátily dvě desetiletí pokroku v dosahování cílů udržitelného rozvoje. Poptávka po financování rozvoje stále roste, protože vlády i politici pracují na obnově svých ekonomik, avšak financování rozvoje prochází extrémním tlakem a hrozí mu pokles. Na základě nové zprávy ODI s názvem „Development Finance Institution (DFIs): need of bold action to invest better“ bude zkoumáno, co při mobilizaci soukromých financí pro rozvoj fungovalo a nefungovalo. Webinář se uskuteční 8. dubna. Více informací a možnost registrace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace