Czech English

OECD – výstupy z OECD Blended Finance and Impact Week

10.4.2021
FoRS

V únoru 2021 se konal OECD Blended Finance and Impact Week, který zahrnoval sérii diskusí zaměřených na téma blended finance a na jejich dopad na rozvoj a na splnění cílů Agendy 2030 v době pandemie. Pokud jste neměli možnost se této akce zúčastnit, je k dispozici Summary report. Během této akce rovněž vznikl dokument OECD DAC Blended Finance Guidance.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace