Czech English

OSN – United Nation’s Global Climate Action Award: Addressing Climate Change

15.2.2019
FoRS
Výzva United Nation’s Global Climate Action Award je spuštěna. Pokud máte projekt zaměřující se na změnu klimatu, je tato výzva právě pro Vás. Deadline podání žádostí je 30. dubna. Uchazeči si povinní vybrat jednu z klíčových oblastí, kde jejich aktivity dosahují změny.  Mezi klíčové oblasti jsou zařazena následující téma: 1. Leadership žen a tah na výsledky. 2. Financování pro klimaticky přátelské investice. 3. Planetární zdraví. 4. Klimaticky neutrální teď. Podrobnější informace o benefitech a podmínkách naleznete na webu zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace