Czech English

Nevládní organizace vyzývají vládu (a konkrétně ministra financí Zbyňka Stanjuru), aby se při jednání na Radě ministrů v Bruselu o opatřeních na ochranu rozpočtu EU proti Maďarsku zastala principů právního státu. Otevřený dopis podepsalo 14 organizací a 5 platforem. Česká vláda má tak příležitost na konci českého předsednictví skutečně prokázat, jak naplňuje svou vlastní prioritu, kterou si pro něj stanovila v červnu – a sice posílit demokratické instituce.

Úzká spolupráce a solidarita mezi členy EU vyžaduje vzájemnou důvěru založenou na respektu k principům právního státu, zejména nezávislost soudů, férovou soutěž o veřejné zakázky a protikorupční rámec. Pro případy jejich nedodržování a ohrožování rozpočtu EU má Unie k dispozici tzv. nástroj podmíněnosti. Ten umožňuje danému státu pozastavit čerpání společného rozpočtu státu.

Politické vedení Maďarska tyto principy dlouhodobě porušuje. Nejenže nerealizuje doporučené reformy, ale před klíčovým hlasováním o zmrazení kohezních fondů se snaží ostatní členské státy vydírat neschválením unijní pomoci Ukrajině či dokonce blokováním rozšíření NATO.

Nevládní organizace proto apelují na českou vládu, aby zaujala principiální postoj, vyjednala účinná opatření na ochranu právního státu a odpovědného hospodaření s evropskými penězi a podpořila aktivaci podmíněnosti. A zároveň svou pozici otevřeně komunikovala s veřejností.

Petr Lebeda, ředitel Glopolis, říká: „Od vlády premiéra Fialy čekáme nejen ochranu finančních prostředků, které čeští daňoví poplatníci posílají do EU, ale principiální postoj při ochraně férového využívání evropských fondů, právního státu a demokracie vůbec. Toto hlasování je klíčový moment, kdy se stanovuje precedent pro další možné takové případy. Každá pro-evropská a pro-demokratická vláda by teď měla tyto hodnoty jasně a veřejně podpořit.”


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace