Czech English

Páté číslo bulletinu MZV o zahraniční rozvojové spolupráci

27.5.2015
FoRS

Páté vydání bulletinu o zahraniční rozvojové spolupráce, který Ministerstvo zahraničních věcí letos vydává v souvislosti s Evropským rokem rozvoje 2015 si můžete přečíst zde.

Toto vydání je tematicky zaměřeno na mír a bezpečnost; autorem úvodního slova je 1. náměstek ministra zahraničních věcí prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Čtenáři se dozvědí o mimořádné pomoci schválené českou vládou pro Ukrajinu v letech 2014 až 2016 v celkovém objemu 50 mil. Kč, z nichž 25 mil. Kč administruje Česká rozvojová agentura.

Bulletin také informuje o projektu na odminování řeky Sávy v Bosně a Hercegovině, který implementuje Policie ČR nebo o činnostech ČR na podporu civilního obyvatelstva postiženého konfliktem či potýkajícím se s post-konfliktní obnovou.

Bulletin rovněž informuje o finančním nástroji Evropské unie pro podporu míru a bezpečnosti v partnerských zemích nebo o proběhlých akcích v Bruselu. Zároveň avizujeme připravované akce v ČR.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace