Czech English

Peace Institute- Newsletter

18.11.2016
FoRS

Slovinská nezisková organizace Peace Institute slaví letos již 25 let své existence, během které se věnovala hlavně výzkumné činnosti v oblasti lidských práv, rovnosti menšin, advokační činnosti a boji proti diskriminaci. Za 25 let své činnosti vydala velké množství knih, výzkumů a studií. Mezi novinky patří případová studie z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Makedonie „Communicating citizens protest requiring public Accountability“, která popisuje náladu, panující v jihovýchodní Evropě a snahu lidí, tlačit na své vlády za účelem socio-politické a mediální změny. Studie odhaluje nástroje, jakými tyto občanské společnosti tlačí vlády k odpovědnosti a změně. Druhou zásadní publikací je kniha „Ethnic Minorities and Politics in Post- Socialist Southeastern Europe“, která poukazuje na obtížnost života menšin v těchto zemích. Kniha poukazuje na postupnou proměnu v čase v přístupu k menšinám i na to, jak se liší situace v jiných částech Evropy.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace