Czech English

Podpora bezpečnosti pracovníků české ZRS

  • Úvod
  • Podpora bezpečnosti pracovníků české ZRS
V České republice existuje široké spektrum organizací i soukromých a veřejných institucí, které se angažují v humanitární pomoci a rozvojové spolupráci a vysílají tak své pracovníky do zemí, kde realizují nejrůznější humanitární a rozvojové projekty často ve velmi složitých podmínkách. Bezpečnost těchto pracovníků by měla být v každé situaci a na každém z takových projektů na prvním místě. Statistiky jasně ukazují, že každoročně jsou humanitární a rozvojoví pracovníci předmětem stovek násilných bezpečnostních incidentů zahrnující únosy, přepadení, kontakt s výbušninami a dokonce i smrt. Téma bezpečnosti svých pracovníků a vlastní přípravy řeší v tuto chvíli každá organizace samostatně, nedochází k výměně a sdílení cenných zkušeností a poznatků z jednotlivých zemí a neexistuje žádný standardizovaný prostředek, který by sjednocoval alespoň minimální nutné požadavky na přípravu pro výjezd do zahraničí napříč jednotlivými organizacemi. Smyslem pracovní skupiny pro bezpečnost, realizované v rámci platformy rozvojových a humanitárních organizací FoRS je: podpořit koncepční přístup k tématu bezpečnosti napříč organizacemi sdruženými v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci (dále jen FoRS), ale i napříč dalšími subjekty, pro které je toto téma relevantní a důležité. Cílem je vytvořit prostor pro společné sdílení informací, postupů, procesů, dokumentů a standardů zaměřených na bezpečnost rozvojových a humanitárních organizací a jejich pracovníků, případně dalších aktérů ZRS a tuto platformu dále napojit na zdroje bezpečnostních informací pro humanitární organizace.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace