Czech English

Podpora bezpečnosti

  • Úvod
  • Podpora bezpečnosti
Na této stránce najdete zdroje, kde je možné čerpat informace k tématu bezpečnosti. Česká e-learningová platforma věnující se bezpečnostni v ZRS: Statistiky bezpečnostních incidentů humanitárních pracovníků: Aktuální trendy v bezpečnosti humanitárních pracovníků:
  • https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/AWSDReport2012Preview.pdf
Stay and Deliver, publikace zaměřená na praxi v oblasti bezpečnosti humanitárních organizací: ICRC – publikace poskytující vhodné postupy jako prevence rizik v nebezpečných situacích: Evropský rozcestník pro bezpečnost humanitárních a rozvojových pracovníků:

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace