Czech English

Pozvánka na kulatý stůl

EDUCON, Česko proti chudobě, Glopolis, ČVTS AKI, Tax Justice Network, ve spolupráci s vedoucím odboru poradců Úřadu vlády Dr. Vladimírem Špidlou zvou na kulatý stůl Politické a bezpečnostní riziko daňových rájů: Řešení pro Českou republiku a mezinárodní postupy.

Termín: 20. října 2014, 12:30 – 17:00 Místo: sál č. 418, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Česká republika patří mezi země s největšími nelegálními daňovými úniky na světě. Podle velmi konzervativních propočtů washingtonské organizace Global Financial Integrity mizí z České republiky nezdaněných 140 miliard Kč ročně. Kulatý stůl by měl prostřednictvím výměny zkušeností mezi nejrůznějšími aktéry představit problém a nastínit proveditelná řešení, která umožní efektivnější obranu proti nelegálním daňovým únikům a případně omezí i vyhýbání se daňové povinnosti přes daňové a právní ráje.

Přihlášky: Dagmar Trkalová, dagmar.trkalova@educon.cz, 602 308 070

Pozvánku naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace