Czech English

GRV – online kurz

9.10.2014
FoRS
North-South Centre of the Council of Europe zahajuje další e-learningový kurz na interkulturní dimenzi globálního vzdělávání. Tento kurz se uskuteční od 10. listopadu do 7. prosince 2014. Zájemci o účast na kurzu musí vyplnit a odevzdat online přihlášku a zároveň zaslat  přihlášku v MS Word na email: icd@netuni.nl. Termín pro zasílání přihlášek je 3. listopadu 2014. Vybraní uchazeči budou informováni 5. listopadu 2014. Účast na kurzu vyžaduje aktivní účast alespoň 10 hodin týdně po dobu 4 týdnů. Další informace naleznete na webových stránkách zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace