Czech English

CARE Česká republika – Projektový/á manažer/ka humanitární a rozvojové spolupráce

  • Úvod
  • Pracovní nabídky
  • CARE Česká republika – Projektový/á manažer/ka humanitární a rozvojové spolupráce

Care hledá do rozvíjejícího se programového týmu aktivního projektového manažera/ku, který
se bude aktivně podílet na strategickém rozvoji programového oddělení CARE ČR na národní i mezinárodní úrovni, bude aktivně vyhledávat projektové možnosti v ČR, EU a připravovat projekty, a na denní bázi komunikovat s partnery. Také bude zodpovědný za nastavení efektivní projektové spolupráce se všemi partnery a zainteresovanými subjekty, bude zodpovědný za rozvoj a přípravu dlouhodobé strategie a bude aktivně spolupracovat s fundraisigovým/marketingovým týmem. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace