Czech English

Charita ČR – Finanční manažer/ka

Co by bylo náplní práce? Například kontrola a schvalování rozpočtů a žádostí o dotace ze státního rozpočtu a samosprávných celků a žádosti o granty nadací a nadačních fondů, zajištění řádného vyúčtování prostředků čerpaných v rámci organizace aj. To je jen zlomek toho, co by finanční manažer/ka měl/a na starost. Potřeba je titul v oblasti ekonomie/finančního managementu a nejméně 4 roky ve finančním managementu, praxe z finančního řízení v neziskovém sektoru výhodou. Nabízena je možnost ovlivnit chod jedné z největších neziskových organizací v ČR, flexibilní pracovní doba, homeoffice, výjezdy do projektových zemí Charity ČR a jiné. Zájemci nechť se podívájí na tuto nabídku a poté posílají svůj aktuální životopis a motivační dopis.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace