Czech English

Člověk v tísni – Desk officer pro misi v Iráku

Stanete se součástí týmu Humanitární a rozvojové sekce na centrále Čvt v Praze a jako Desk Officer se stanete nejbližším partnerem irácké mise. Můžete vytvářet strategii pro působení Čvt v zemi a spoluzodpovídat za její plnění. Účast na tvorbě bezpečnostních pravidel pro působení v zemi, budování vztahů s partnery, experty a donory v ČR i v zahraničí a v neposlední řadě kontrola mise v dodržování vnitřních pravidel a principů organizace, budou vašimi dalšími úkoly. Jste připraveni na tuto práci? Pokud ano více informací a přihlášku naleznete na této stránce.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace