Czech English

Člověk v tísni – Stážista/ka programu Migrace

Od července 2016 hledá Člověk v tísni stážistu/stážistku pro programu Migrace. Mělo by se jednat ideálně o studenta/ku politologie, politické geografie, mezinárodních vztahů, evropských studií, sociologie, žurnalistiky nebo podobných oborů s dlouhodobým zájmem o problematiku migrace a uprchlíků. Jako stážista/stážistka budete pracovat na zkrácený úvazek podle aktuálního vytížení při studiu. ČvT záleží na tom, abyste mohl/a práci co nejlépe sladit se studiem. Předpokládá se nicméně, že byste  mohl/a pracovat min. 8 a více hodin týdně. Práci je možné částečně vykonávat i z domova, nutností je pravidelné setkání jednou za 1-2 týdny v budově organizace v Praze. Pro více informací zavítejte na stránky ČvT.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace