Czech English

Člověk v tísni vyhlašuje nové pozice:

1) Projektový manařer/ka do komunikačního oddělení humanitární a rozvojové sekce Vaším hlavním úkolem bude podpora projektu 1Planet4All (mezinárodní osvětový projekt zaměřený na klimatickou změnu), koordinace partnerů, realizace aktivit, reportování. Zároveň hledání dalších možností financování a příprava grantových žádostí. Podrobnosti naleznete zde.
2) Safeguarding Advisor
Hlavními úkoly Safeguarding advisora je podpora účinného provádění politik a postupů organizace Člověk v tísni, poskytování poradenství, budování kapacit a podpory zaměstnancům. Více informací o pozici naleznete zde
3) Junior Finance Coordinator for Europe and Caucasus Region
Junior Finance Coordinator zajišťuje kontinuitu, poradenství a podporu finančního řízení zahraničních misí Člověka v tísni. V ústředí JFC úzce spolupracuje se senior Finance Coordinator (FC), který je kontaktní osobou pro programy z hlediska finančních, ekonomických a provozních témat. Více o pozici si můžete přečíst zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace