Czech English

ČRA – Projektový manažer

Vyhlášení výběrového řízení na projektového manažera ČRA pro Evropský rok rozvoje 2015

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa projektového manažera pro řízení aktivit souvisejících s Evropským rokem rozvoje 2015 v rámci grantu poskytovaného Evropskou komisí. Pracovní pozice: Projektový manažer pro koordinaci projektů Evopského roku rozvoje 2015 (EYD 2015) Předpokládaná náplň práce referenta/referentky:
  • rozpracování projektových námětů do konkrétní projektové logiky rozvojové spolupráce,
  • příprava projektových dokumentů;
  • koordinace spolupráce s realizátory projektů komunikace s partnerskými institucemi v ČR a Evropskou komisí
  • příprava zadávacích dokumentací pro výběrová řízení na služby či dodávky zboží v souvislosti s realizací projektů EYD 2015;
  • organizace výběrových řízení projektů
  • zadávání a administrace zakázek malého rozsahu;
  • účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení
  • monitoring projektů
  • reportování EK v koordinaci s MZV ČR
  • zajištění vstupů a psaní webové stránky
Požadavky kladené na uchazeče: – Státní občanství České republiky (případně občanství jiného členského státu EU se znalostí češtiny odpovídající 4. úrovni dle standardní klasifikace) – Trestní bezúhonnost. – Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském/inženýrském studijním programu; výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající příslušné pracovní pozici. – Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy) – Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a řízení či koordinace realizace projektů. Zkušenost se zadáváním veřejných zakázek a znalost příslušné legislativy. – Znalosti a dovednosti odpovídající příslušné pracovní pozici. Zkušenosti s projekty se zaměřením na komunikaci, realizace kampaní (např. mediích, na školách, atd.), seminářů, školení, debat či přednášek. – Zkušenost s řízením projektů Evropské komise či jiné mezinárodní organizace výhodou. – Pokročilá znalost práce s počítačem (MS Office, web). ČRA uzavře s projektovým manažerem dohodu o spolupráci. Odměna pro projektového manažera bude hrazena z grantu EK. Předpokládaný nástup do zaměstnání: k 1. 1. 2015. Předpokládaná délka trvání spolupráce: 12 měsíců (může být prodlouženo po vzájemné dohodě). Motivační dopis v angličtině spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte do 5. 12. 2014 poštou na adresu: Česká rozvojová agentura Nerudova 3 118 50 Praha 1 – Malá Strana Do levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení –“ Projektový manažer pro koordinaci projektů Evopského roku rozvoje“. Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, neobsadit veškeré výše uvedené pracovní pozice nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. Uzavření pracovní smlouvy je podmíněno podpisem smlouvy mezi ČRA a Evropskou komisí o udělení grantu. Celý inzerát je k dispozici zde. Bližší informace k Evropskému roku rozvoje naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace