Czech English

ČRA:Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR

 • Úvod
 • Pracovní nabídky
 • ČRA:Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci/koordinaci pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí. Česká rozvojová agentura je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 151/2010 Sb., za účelem zajišťování realizace zahraniční rozvojové spolupráce.

Pracovní pozice: Formulace projektů v sektoru zemědělství Předpokládaná náplň práce referentů/referentek:
 • prověřování relevance, proveditelnosti a udržitelnosti projektových námětů předložených partnerskými institucemi a identifikačním oddělením (účast na formulační misi v zemi příjemce);
 • rozpracování projektových námětů do konkrétních projektů rozvojové spolupráce,příprava projektových dokumentů;
 • koordinace spolupráce s externími odborníky a konzultanty / sektorovými specialisty;
 • příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky zboží, služeb a stavebních prací v souvislosti s realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR;
 • organizace výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, komunikace s firmami pověřenými zadavatelskou činností;zadávání a administrace zakázek malého rozsahu;
 • účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení, případně dotačních výběrových řízení.
 • sledování mezinárodních trendů v rozsahu zpracovávané agendy, s důrazem na zemědělství, lesnictví, rybolov, potravinové bezpečnosti a rozvoj venkova
Požadavky kladené na uchazeče:
 • Státní občanství České republiky.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském/inženýrském studijním programu; výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající příslušné pracovní pozici.
 • Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnutiministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy) znalost dalších světových jazyků nebo jazyků partnerských zemí pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR výhodou.
 • Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, řízení projektů či se zadáváním veřejných zakázek výhodou.
 • Znalosti a dovednosti odpovídající příslušné pracovní pozici.
 • Pokročilá znalost práce s počítačem (MS Office).
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. A dle souvisejících předpisů. Předpokládaný nástup do zaměstnání: k 1. 4. 2014; dřívější nebo pozdější nástup dle individuální domluvy možný. Motivační dopis spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte do 21. 2. 2014 poštou na adresu: Česká rozvojová agentura Nerudova 3 118 50 Praha 1 – Malá Strana Do levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení – referent – zemědělství“. Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, neobsadit veškeré výše uvedené pracovní pozice nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. Inzerát naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace