Czech English

FoRS – Stáž pro studenty/ky VŠ

FoRS nabízí stáž pro vysokoškolské studenty zabývající se problematikou rozvojové spolupráce. Jsme národní platforma organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. Sdružujeme na 50 českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších subjektů.  Mezi naše hlavní činnosti patří sdílení zkušeností a podpora spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi i státními institucemi, vzdělávání a zvyšování odborných kapacit organizací a zastupování společných zájmů organizací vůči české státní správě a EU. Délka stáže:                      preferujeme min. 6 měsíců, případně dle dohody Místo:                                Sekretariát FoRS, Vladislavova 12, Praha 1 Pracovní doba:                 2 dny v týdnu, větší rozsah vítán, nástup v prosinci 2014

Náplň práce stážisty/tky

(konkrétní náplň bude dohodnuta dle odbornosti a zaměření uchazečů/ček ) 

Odborná/analytická:
 • Analýza a statistické zpracování dat a dalších odborných podkladů pro zprávy týkající se zahraniční rozvojové spolupráce ČR a souvisejících politik na české a evropské úrovni (mj. Klima, obchod, daně, migrace, energetika, zemědělství).
 • Příprava odborných textů na různá témata české i evropské rozvojové politiky.
 • Spolupráce na přípravě humanitárního kongresu a příprava odborných textů na různá témata české i evropské humanitární pomoci.
Informační + Administrativní:
 • Příprava a rozesílání týdenních novinek členům/pozorovatelům.
 • Aktualizace webových stránek www.fors.cz a www.ceskapomoc.cz – vyhledávání informací, zajímavých dokumentů a akcí z evropských webů.
 • Aktualizace databáze grantových a jiných finančních příležitostí pro činnost FoRS a jeho členů (soukromé nadace, firmy, mezinárodní organizace apod.) – průběžně.
 • Příprava podkladů pro propagační a tiskové materiály FoRS, zejména výroční zprávy aj.
 • Aktualizace databáze kontaktů.
 • Administrace on-line fóra pro členy a pozorovatele a facebookového profilu.
 • Pomoc s přípravou projektových žádostí a závěrečných zpráv z projektů.
 • Překlady textů pro různé účely.
 • Pomoc s přípravou distribucí materiálů pro jednání FoRS (jednání pracovních skupin, semináře, Valná hromada atp.).
 • Pomoc s přípravou tištěných materiálů (vyhledávání vhodných dodavatelů, sběr podkladů pro editaci materiálů, korektury).
Organizační:
 • Logistická podpora při organizaci akcí FoRS – informačního balíčku pro účastníky, vyřizování víz, zajištění ubytování, prostor, techniky, příprava složek před akcí, podpora na místě, doprovod účastníků a hostů, zajištění na místě atp.

Požadavky na uchazeče/čky 

 • Výborná znalost anglického jazyka.
 • Zájem o/znalost rozvojové problematiky (studium VŠ souvisejícího oboru výhodou, avšak nikoliv nezbytnou podmínkou).
 • Dobré analytické schopnosti, schopnosti statistického zpracování dat a informací.
 • Komunikativnost, cit pro organizaci, chuť pracovat a učit se, přátelská a týmová osobnost.
 • Dobrá znalost práce s PC (MS Office, tvorba databází a webové stránky výhodou).  

Nabízíme

Stáž je neplacená, nabízíme však:
 • Získání praktických znalostí s fungováním neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce.
 • Reference a/nebo potvrzení o praxi.
 • Prostor pro Vaši kreativitu, nápady, iniciativu.
 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Do kontaktního formuláře inzerátu na jobs.cz přiložte stručný motivační dopis (max. 1 stránka) a strukturovaný životopis (max. 2 stránky), případně reference. Dále napište krátkou úvahu v angličtině na téma „Role rozvojové spolupráce v současném světě.“ (max. 1 stránka A4). Prosíme, piště tento text samostatně, neboť si potřebujeme udělat obrázek o Vaší úrovni angličtiny. Prosíme, nezasílejte nám tyto dokumenty e-mailem. Prosíme, zasílejte o zaslání všech podkladů do 24. 11. 2014. Vybraní zájemci/kyně budou pozváni na ústní kolo výběrového řízení. Více informací podá Marie Zázvorková (marie.zazvorkova@fors.cz)

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace