Czech English

Lékaři bez hranic – Pojeďte na misi

Lékaři bez hranic hledají profesionály z řad zdravotnických i nezdravotnických profesí. Přidejte se a pomáhejte pacientům přímo v terénu. Pro projekty v zahraničí se hledají spolupracovníci zdravotnických, administrativních i technických profesí. Každoročně vyjede na misi zhruba 30 kolegů z ČR a SR. Společně s 50 000 místních kolegů a více než 6 000 kolegů ze zahraničí poskytují lékařskou a humanitární pomoc lidem, kteří by jinak neměli žádný přístup ke zdravotní péči, pitné vodě či přístřeší. Kde zjistíte více? Na stránkách s odpovědmi na časté otázky o spolupráci nebo na informačních večerech.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace