Czech English

Light for the World: 2 pracovní nabídky

Mezinárodní organizace Light for the World vyhlašuje výběrové řízení na dvě pozice. 1. UN Advocacy Officer -částečný úvazek, New York Požadavky: profesionální zkušenost z relevantních oblastí jako lidská práva, zdravotně postižení, rozvoj, mezinárodní vztahy apod.; zkušenost s politickou prací (political and policy work); zkušenost z rozvoje a implementace advocacy strategií; angličtina; pracovní povolení do USA. Detaily o pozici naleznete zde. Ucházet o pozici se můžete do 20. listopadu. Životopis, motivační dopisy, 3 profesionální reference a očekávání o mzdě posílejte prostřednictvím emailu: LIGHT FOR THE WORLD Austria 1120 Wien, Niederhofstraße 26, Stephan Spatt applications@light-for-the-world.org 2. Pracovník pro Programme Development Požadavky: facilitace dobrých vazeb mezi mezinárodně-politickou prací, fundraisingem a programovou práci organizace Light for the World; profesionální zkušenost z relevatnních oblastí jako rozvoj, lidská práva, zdravotně postižení, mezinárodní vztahy apod.; pracovní zkušenost z oblasti zdravotně postižených a/nebo rozvojové spolupráce; znalost programového plánování; angličtina a francouzština. Detaily o pozici naleznete zde. Ucházet o pozici se můžete do 20. listopadu. Životopis, motivační dopisy, 3 profesionální reference a očekávání o mzdě posílejte prostřednictvím emailu: LIGHT FOR THE WORLD Austria 1120 Wien, Niederhofstraße 26, Stephan Spatt applications@light-for-the-world.org

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace