Czech English

Ministerstvo zahraničních věcí – 2 služební místa referenta

1. Referent rozvojové spolupráce v oddělení multilaterálním v Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v MZV ČR
Hlavní náplní práce budesledování mezinárodních finančních nástrojů rozvojové spolupráce zejména v rámci EU, OECD a OSN a u vybraných donorských zemí; podpora implementace programu Záruka ZRS v součinnosti s Národní rozvojovou bankou; podpora zapojení Národní rozvojové banky do implementace mezinárodních finančních nástrojů a jiné. Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 27.října 2021. 
2. Teritoriální referent v oddělení západního Středomoří v Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy v MZV ČR
Hlavní náplní práce bude koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické a bezpečnostní politiky; zajištění aktivity veřejné diplomacie v rámci zemí západního Středomoří. Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 29.října 2021. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace