Czech English

MZV ČR – Stážista/ka v oblasti ekonomické diplomacie

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž v Odboru ekonomické diplomacie. Student bude vytvářet podklady pro bilaterální jednání, zpracovávat průřezové ekonomické materiály, poskytovat podporu českým podnikatelům či asistovat při tvorbě konferencí. Je třeba odpracovat 20 – 25 hodin za týden po dobu alespoň 3 měsíců. Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS Office. Přihlášky zasílejte na adresu rudolf_klepacek@mzv.cz do 31. března. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace