Czech English

Prague Pride – Fundraiser/ka

Prague Pride hledá do svého týmu zkušeného fundraisera na podporu projektů organizace. Fundraiser bude zajišťovat tvorbu dlouhodobých fundraisingových strategií, komunikovat se stávajícími dárci a získávat nové, pořádat fundraisingové akce či vyhledávat nové kontakty. Požadována je výborná komunikační a prezentační schopnost, anglický jazyk a zkušenost s fundraisingem. Pokud vás nabídka zaujala, zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis do 1. 12. na adresu czeslaw@praguepride.com. Plné znění podmínek naleznete zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace