Czech English

Referent/ka pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na referenta/referentku pro zahraniční rozvojovou spolupráci/koordinaci pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí. Název pracovní pozice zní Pracovník oddělení identifikace a monitoringu – agenda dotačních výběrových řízení. Motivační dopis spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte do 28. 6. 2013 e-mailem na: info@czda.cz  nebo poštou na adresu: Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, 118 50 Praha 1 – Malá Strana.  Do předmětu e-mailu, resp. levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení – referent agendy dotací“. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace