Czech English

Stážista/stážistka regionálního centra United Nations Development Programme

Regionální centrum United Nations Development Programme v Bratislavě hledá stážisty. Jde o dvě místa: první, krátkodobější, je s nástupem ihned do odd. „Emerging Donors and New Partnerships“ (uzávěrka 19. dubna), a druhé, dlouhodobější, je s nástupem co nejdříve (předpokládaný však od 1. 7. 2013, uzávěrka 15. května) do „Českého svěřeneckého fondu UNDP“ (spadá pod totéž odd.). Stáže v UNDP jsou neplacené. Bližší informace naleznete zde a zde.    

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace