Czech English

SVĚTLO PRO SVĚT hledá Fundraisera

Fundraiser/komunikace s dárci SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World

Máš zkušenosti s fundraisingem a komunikací s dárci? Připadá ti podpora osob s postižením v rozvojovém světě smysluplná a zajímavá? Dokážeš pro ni získat finanční podporu? Česká nezisková organizace SVĚTLO PRO SVĚT, člen mezinárodní konfederace Light for the World, zabývající se převážně prevencí a léčbou slepoty, hledá pracovníka do oddělení fundraisingu a komunikace. Mezi hlavní úkoly fundraisera patří:
 • Tvorba fundraisingové a komunikační (FR) strategie pro získání a udržení individuálních dárců ve spolupráci s koordinátorem komunikace pro významné dárce a výkonným ředitelem
 • Tvorba strategie pro nadační FR
 • Testování nových FR metod, včetně on-line FR a komunikace
 • Naplňování a monitorování FR strategie s cílem postupného zvyšování počtu dárců a objemu darů
 • Práce s databází, zajištění pravidelné aktualizace databáze dárců,
 • Zodpovědnost za vedení a dodržování přiděleného rozpočtu, za účelné vynaložení prostředků
 • Organizování aktivit k podpoře FR a prezentace organizace navenek
 • Koordinace brigádníků a dobrovolníků
 • Komunikace s konfederačními partnery v oblasti FR a PR
  Od vhodného kandidáta požadujeme:
 • Min. středoškolské vzdělání
 • Strategické myšlení, zkušenosti s vytvářením a naplňováním strategií
 • Schopnost dotahovat věci do konce a orientace na výsledek
 • Praxe s individuálním fundraisingem a komunikací s dárci, (oblasti rozvojové spolupráce výhodou)
 • Vynikající komunikační znalosti
 • Pokročilá znalost práce s databázemi a spreadsheety –  sestavování reportů
 • Kreativitu pro zkoušení nových postupů a metod
 • Pečlivost, samostatnost a zodpovědnost za svěřené úkoly
 • Bezchybný písemný projev (písemná komunikace s dárci, nadacemi atd.)
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, znalost francouzského jazyka výhodou (projekty v oblasti frankofonní Afriky)
 • Souznění s cíli organizace
Co nabízíme:
 • Smysluplnou práci v rozvojové nevládní organizaci s vazbou na konfederační partnery a projekty v zahraničí
 • Možnost spoluutvářet další směřování organizace
 • Pohyblivou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké benefity, např. formou stravenek
Pokud vás zaujala naše nabídka a splňujete naše požadavky, neváhejte a zašlete strukturovaný životopis s vysvětlením, proč se ucházíte o pozici v naší organizaci na adresu: hrdinka@svetloprosvet.cz. Nabídky od  osob s postižením jsou vítány.
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Sdružení je součástí mezinárodní sítě organizací LIGHT FOR THE WORLD, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace