Czech English

UPOL – Odborný/á asistent/ka oddělení humanitárních studií

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa na Katedře křesťanské sociální práce na pozici odborného asistenta / asistentky. Mezi kvalifikační předpoklady patří například dokončené Ph.D. studium v oboru humanitních nebo společenských věd (nebo před ukončením), teoretická i praktická znalost prostředí mezinárodní spolupráce a pomoci aj. Hlásit se můžete do 4. června. Podrobnosti naleznete v příloze zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace