Czech English

VŠ studenti pro projekt 8 Goals…We act!

Organizace Partners Czech, o.p.s. realizuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Rumunsku, Bulharsku a Burundi nový projekt zaměřený na globální rozvojové vzdělávání. Výběr účastníků z řad vysokoškolských studentů probíhá do 11.srpna 2013.  Projekt se týká Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals). V první fázi projektu se 15 vybraných studentů českých VŠ  zúčastní týdenního facilitačního školení  a osm z nich pojede na studijní cestu do Burundi . Po dvojicích pak uspořádají vždy jeden projektový týden na SŠ a motivují středoškolské studenty k realizaci vlastních aktivit přispívajících k naplnění MDGs. Bližší informace o projektu se dozvíte na zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace