Czech English

VÝZVA: příspěvek na novinářskou cestu do rozvojové země

Informační sekce společnosti Člověk v tísni Rozvojovka vede kampaň „Food Right Now – Postavme se hladu!“ o problematice hladu, potravinové bezpečnosti a možnostech obživy v rozvojových zemích. V rámci podpory kampaně a šíření informací o dané problematice finančně podpoří zahraniční cestu jednoho novináře. Výstupem by měly být články a reportáže spojené s tématem kampaně, které uveřejní celostátní média. Výběr novináře se uskuteční na základě těchto kritérií: – specifikace vybrané destinace – návrh předpokládaného období a délky pobytu – zaslání alespoň čtyř vhodných témat (+ návrh média, kde bude možné je zveřejnit) – životopis – ukázky v minulosti publikovaných prací s rozvojovou tématikou Rozhodující je kvalita témat a jejich relevance k projektu, ale také možnosti jejich uplatnění v médiích. Podmínkou udělení finančního příspěvku je zveřejnění alespoň pěti výstupů do konce září 2013 (případně dle domluvy). Člověk v tísni v případě novinářů na volné noze uzavírá smlouvu přímo s nimi, v případě zaměstnanců s jejich zaměstnavatelem. Výše podpory: 30 000 Kč Lokalita: vybraná rozvojová země (dle domluvy) Odjezd: co nejdříve (dle domluvy) Přihlášky zasílejte na tereza.hronova@clovekvtisni.cz nejpozději do pondělí 28. února 2013 včetně. Více informací podá Tereza Hronová na (+420) 731 129 553. Další informace: O kampani  Food Right Now – Postavme se hladu!: http://www.rozvojovka.cz/food-right-now Příklady výstupů, které vznikly z novinářských cest: Adam Hájek/Idnes.cz – 2012 Ordinace mezi jurtami. Zemi Čingischána křižují pojízdné kliniky z Česka Jaromír Marek/Radiožurnál – 2011 Za levnými květinami stojí otrocká práce i zničené životní prostředí Příklady článků z naší přílohy v Lidových novinách Hlad a žízeň světa najdete zde. Projekt je finančně podpořen z fondů Evropské unie.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace