Czech English

Předsednictví Rady EU – oč běží?

Každý z členských států EU předsedá Radě Evropské unie po dobu 6 měsíců. O tom, která země bude Radě EU předsedat se nehlasuje, ale k předávání předsednictví dochází na rotační bázi. Takový systém zaručuje, že se vystřídají všichni členové EU.

Ptáte se, co vlastně takové předsednictví obnáší? Jde především o určování agendy a priorit Rady EU. Země také řídí její zasedání a zastupuje EU na jednáních s ostatními institucemi EU či vnějšími partnery.

Jde především o určování agendy a priorit Rady EU. Země také řídí zasedání a zastupuje EU na jednáních s ostatními institucemi EU či vnějšími partnery. Velmi důležitým úkolem je zajištění kontinuity programu EU a práce na právních předpisech. V neposlední řadě koordinuje spolupráci mezi členskými státy a v zájmu toho funguje jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Takzvané trojice, aneb ve třech se to lépe táhne

Členské státy, které drží předsednictví, spolupracují od roku 2009 v úzkých skupinách, tzv. trojicích. Trojice společně nastavuje dlouhodobé cíle a definuje program, kterým se bude Rada zabývat během 18 měsíců. Na základě tohoto konsenzu připravuje každá země v rámci trojice vlastní a podrobný program. Česká Republika je v triu s Francií a Švédskem a jejich společný program můžete shlédnout zde.

Časová osa předsednictví Rady EU Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-council-eu/

Úkoly předsednictví

Od 1. července 2022 do 1. ledna 2023 předsedá Radě EU Česká republika. Jedná se již o druhé předsednictví za dobu jejího členství v EU. Pro Česko to mimochodem znamená povinnosti jako:

  • dohlížení na řádný průběh jednání a správné uplatňování jednacího řádu Rady a jejích pracovních postupů,
  • organizace formálních a neformálních zasedání v Bruselu nebo přesedající zemi,
  • zastupování Rady při jednáních s jinými orgány EU, zejména s Komisí a Evropským parlamentem,
  • snaha o dosažení dohody v legislativních otázkách,
  • spolupráce s předsedou Evropské rady a s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a případnou pomoc orgánům v jejích činnostech.

České předsednictví (1. července – 1. ledna 2023)

Během předsednictví je důležité hledat jednotu v rozmanitosti, což zdůrazňuje české logo. To odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ a reprezentuje 27 členských států formou 27 prvků. Jejich barvy vycházejí z vlajky konkrétní členské země.

Moto českého předsednictví 2022 se zrodilo z řeči Václava Havla (1996), kterou nazval „Evropa jako úkol“. Apeloval v ní na Evropany, aby přijali zodpovědnost za globální, ekologické, sociální a ekonomické problémy s své role se zhostili především formou inspirujícího leadera. V kontextu výzev, kterým čelíme v současnosti, působí jeho slova ještě naléhavějším dojmem.

 „Chceme-li v tomto historickém okamžiku obstát, je naším trojjediným úkolem Evropu nově promyslet, přebudovat a posílit.“ (Oficiální stránky České předsednictví v Radě Evropské unie)

 

Logo českého předsednictví 2022 v Radě EU, zdroj: https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/predsednictvi/logo-a-motto/

Priority Českého předsednictví (více se dozvíte na jeho oficiálních stránkách):

  1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  2. Energetická bezpečnost
  3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
  5. Odolnost demokratických institucí

Reakci nevládních neziskových organizací na výše uvedené priority včetně konkrétních aspektů, které organizace a platformy považují za klíčové, najdete zde.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace