Czech English

Díky podpoře Evropské unie a předsednickému projektu vznikla pod taktovkou čtyř organizací z platformy FoRS – Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR a International Organization for Migration – unikátní výstava. Přibližuje konkrétní příběhy těch, kteří díky rozvojové spolupráci slaví úspěch a jejichž život se natrvalo změnil k lepšímu. Dokazuje, že rozvojová spolupráce má smysl. Mnoho nestojí a profitujeme z ní všichni.

V dnešní složité době, kdy nás ohrožují změny klimatu, válka na Ukrajině, energetická a v mnoha částech světa také potravinová krize, je složité si udržet optimismus. Státy, instituce a organizace však prostřednictvím rozvojové spolupráce realizovaly a realizují mnoho projektů, díky kterým se podařilo dosáhnout velkých úspěchů a rozhodně stojí za naši pozornost.

Výstava o některých z nich byla prezentována na mnoha akcích pro širokou i odbornou veřejnost. Mimo jiné na konferenci k humanitární pomoci FoRS a VOICE, konferenci k rozvojové spolupráci Odolnost jako úkol pod taktovkou FoRS nebo v prostorech Ministerstva zahraničních věcí. Vernisáž tam slavnostně otevíral ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Petr Gandalovič a náměstek MZV pro Evropu Jaroslav Kurfürst.

Neunikla ani ministrovi zahraničí Janovi Lipavskému a vám by neměla také. Všechny fotografie i konkrétní příběhy najdete na webových stránkách fandimeuspechu.cz 

Fandíme úspěchům, ze kterých profitujeme všichni.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace