Czech English

Rozvojovka – Člověk v tísni – Zapomenuté menšiny, drony

11.11.2016
FoRS

To, že něco očima nevidíme, ještě neznamená, že to neexistuje. Touto větou by se dala shrnout tématika nového čísla časopisu Rozvojovka, ve kterém se můžete dočíst o zapomenutých menšinách v Barmě a jinde ve světě. Vstoupíte do mile zapomenutých světů kmenů, tradičního způsobu života a harmonie, stejně jako do pochmurného světa uspěchané globalizace a jejího vlivu na světové menšiny kolem nás. Dalším „neviditelným“ či „nevídaným“ tématem časopisu jsou malé a nepozorované drony, které si již dávno nespojujeme pouze s válkou a špionáží. O využívání dronů pro bezpečnou a udržitelnou budoucnost a ještě mnohem více si přečtěte v online přístupném časopisu Rozvojovka.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace