Czech English

Sadba – Program Dnes jím jako…

Nezisková organizace Sadba každoročně připravuje v rámci globálního rozvojového vzdělávání program Dnes jím jako… zaměřený vždy na jinou rozvojovou zemi. V souvislosti s nynější situací byl vymyšlen program tak, aby byl učitelům, nebo rodičům co nejvíce přístupný. Na těchto stránkách najdete informace, jak se stát doma nebo ve škole na jeden den Ekvádorcem a uvařit si něco dobrého. Ve výuce je možnost využít stránku, kde jsou připraveny úkoly z oblastí českého jazyka, přírodopisu a zeměpisu, které souvisí s Ekvádorem. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace