Czech English

Arnika – Zahájení nového projektu v Indonésii

V mnoha indonéských „horkých místech znečištění“ je průmyslové znečištění spolu se zdravotními důsledky i předčasnými úmrtími v posledních desetiletích na vzestupu a předpisy, které by tomu zabraňovaly, chybí. S organizací Nexus3 Foundation Arnika vidí jako možné řešení v Evropě využívaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR, Integrovaný registr znečišťování). Cílem je vytvořit síť nevládních organizací pro monitorování znečištění v zemi, a tím i posílit roli občanské společnosti v prevenci toxického znečištění a jeho dopadů na zdraví. Více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace