Czech English

Seminář o Results Based Managementu v Berlíně

3.2.2015
adelastiborova

European Academy for Taxes, Economics & Law zve na seminář s názvem „Results Based Management (RBM) for Development Cooperation Projects“, který se bude konat 23.-24. dubna v Berlíně. Seminář povedou odborníci například z UNESCO – Evaluation Section a Belgian Technical Cooperation (BTC).

Cílem semináře je především poskytnout informace o tom, jak aplikovat RBM v praxi, tedy jak měřit výsledky rozvojových projektů a jak správně aplikovat logický rámcový přístup. Informační brožuru k semináři naleznete zde. Registrovat se můžete přes online formulář na této adrese.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace