Czech English

Školení FoRS – „Jak připravit projekty GRV a osvěty, aby měly dopad, a jak ho měřit“

Dne 14. a 16. září 2021 proběhne školení FoRS zaměřené na oblast monitoringu, evaluací, odpovědnosti/accountability a učení (MEAL) projektů GRV a osvěty, vč. jejich správného nastavení (cíle, indikátory atd.). Podobný přístup zaměřený na výsledky stále více využívá i Evropská komise ve svém programu pro GRV a osvětu (DEAR). Aktualizovaný program naleznete zde, registrovat se můžete zde. Počet osob na organizaci není omezen.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace