Czech English

Slušná firma – Jak vypadá post-růstový byznys?

8.11.2022
FoRS

V době neustálých krizí je stále jasnější, že zachování dosavadních trendů a další hospodářský růst není řešením a naopak jen prohlubuje nerovnosti a dokonce i úpadek demokracie ve světě. Přesto je zisk a růst klíčovým organizačním principem současného hospodářského systému. Chceme-li se vyhnout kolapsu a uspokojit potřeby všech, musí se globální ekonomika radikálně změnit. Jak? Tadeáš Žďárský, nejvýraznější postava hnutí za nerůst v České republice, představí 10. listopadu v Komunitním centru a zahradě Kotlaska svou vizi nové ekonomiky. Program a registrace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace