Czech English

Světová Banka – kniha Poverty, inequality, and evaluation : changing perspectives

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Světová Banka – kniha Poverty, inequality, and evaluation : changing perspectives
19.11.2015
FoRS

Světová Banka vydala mimořádně zajímavou publikaci na téma chudoby a nerovnosti. Autoři chtějí otevřít diskuze o nutnosti věnovat se nikoli otázkám chudoby, ale strukturálním překážkám ve společnosti, které vedou k politickým, ekonomickým a sociálním nerovnostem v komunitách. Kniha je dostupná veřejnosti ke stažení ve formátu pdf zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace